Eksempel på avlesningsrapport 1

Avlesningsrapport fra VetCT i England

Vi sender CT bildene elektronisk for avlesning hos Vet CT i England. Her er utdrag fra en rapport fra Vet CT, på en hund med bilateral ektopisk ureter og i tillegg ureterocele unilateralt: