CT-scanning

CT-scanning 1

CT er en avansert røntgenundersøkelse som lager to- eller tredimensjonale bilder av kroppen.

CT (computertomografi) gir et mer detaljert bilde enn tradisjonelt røntgen, og man kan også ta bilder av større kroppsdeler på relativt kort tid. Dyret kan som oftest ligge i samme posisjon under hele undersøkelsen. Dyret må være sedert eller i narkose slik at det ligger stille i CT-maskinen.

Pasienten plasseres på et bord, som så kjøres inn i CT-maskinen. Det tas mange små snittbilder av kroppen etterhvert som den beveger seg inn i maskinen. Bildene kommer opp på en datamaskin, og kan behandles videre der.

CT kan brukes til å ta bilder av hodet, brystet og buken, i tillegg til knokkelstrukturer. Bildene kan bearbeides videre slik at man kan lage tredimensjonale bilder av blant annet hodet eller kompliserte benfrakturer. CT er også overlegent vanlig røntgen når man skal se etter små metastaser (kreftspredning) i lungene. For å få bedre visualisering av blodkar og blodgjennomstrømning gis det ofte kontrastvæske intravenøst i forbindelse med CT-undersøkelsen.

MR er overlegent CT når det gjelder visualisering av nervesystemet, dvs hjerne og ryggmarg, og for å undersøke muskulatur og sener. Man kan allikevel få mye informasjon ved å utføre en CT-undersøkelse. For å få bedre oversikt over ryggmargen anbefaler vi myelografi, dvs injisere kontrastvæske i spinalkanalen, samtidig med CT-undersøkelsen.