Henvisningspolitikk 1
  • Vi legger stor vekt på å gi henviste pasienter god service, behandling og informasjon.
  • Vi ser på våre henvisende kollegaer som partnere, og dere kan forvente godt samarbeid og lojalitet.
  • Vi setter oss grundig inn i hvert enkelt kasus og utfører den behandling som vi er blitt bedt om, med høy faglighet og integritet.
  • Vi utfører ikke andre oppgaver enn det som pasienten er henvist for. Hvis dette vurderes viktig blir henvisende veterinær kontaktet først.