Informasjon til dyreeier

Informasjon til dyreeier 1

CT er en avansert røntgenundersøkelse som lager to- eller tredimensjonale bilder av kroppen.

CT (computertomografi) gir et mer detaljert bilde enn tradisjonelt røntgen, og man kan ta bilder av større kroppsdeler på relativt kort tid. Dyret kan som oftest ligge i samme posisjon under hele undersøkelsen. Dyret må være sedert eller i narkose slik at det ligger stille i CT-maskinen.

For å utføre en CT-undersøkelse blir pasienten sedert, dvs får noe å sove på. Pasienten plasseres på et bord, som så kjøres inn i CT-maskinen. Det tas mange små snittbilder av kroppen etterhvert som den beveger seg inn i maskinen. Bildene kommer opp på en skjerm, og kan behandles videre der. Bildene sendes inn til vurdering hos veterinærer som har spesialisert seg på å lese av CT-bilder, og så får vi tilbake en detaljert rapport over alle funn.

Når du kommer med dyret ditt for en CT-undersøkelse så skal det møte fastende, med fri tilgang på vann. Dyret får noe å sove på og får lagt inn venekateter i et eller flere ben. Dyret får væske intravenøst og kortvarig anestesi i forbindelse med selve undersøkelsen. Det blir lagt ned et plastrør i luftrøret for å sikre frie luftveier. Alle dyr overvåkes under selve CT-undersøkelsen. Det gis kontrastvæske intravenøst ved de fleste undersøkelser. Hvis det brukes kontrast så må selve CT-scanningen gjøres to ganger, en gang uten og en gang med kontrast.

Selve CT-undersøkelsen på bordet går raskt, men forberedelsene tar noe tid. Når dyret er ferdig undersøkt så får det noe å våkne på, og kan vanligvis reise hjem i løpet av få timer. Dyret vil på grunn av anestesi være noe trøtt det første døgnet.

Det er lite risiko for komplikasjoner under og etter CT-undersøkelser. Vi anbefaler en blodprøve til alle dyr som skal i anestesi, og da særlig til alle dyr over 7 år. Kontrastmiddelet som brukes under CT-undersøkelsen kan gi nyrepåkjenning, men da oftest hos dyr som allerede har nedsatt nyrefunksjon. Hvis man mistenker nedsatt nyrefunksjon, så anbefaler vi at det tas en blodprøve hos henvisende veterinær i forkant av CT-undersøkelsen.

Ved mistanke om skade eller sykdom i ryggmargen så anbefaler vi å utføre en myelografi. Vi barberer da pelsen i nakkeområdet. Det sprøytes kontrast inn i spinalkanalen, som omslutter ryggmargen. Myelografi gir økt risiko for komplikasjoner underveis og etterpå, da noen dyr kan få kramper av undersøkelsen. Komplikasjoner er allikevel sjeldent forekommende. Dyr som får utført myelografi overvåkes alltid ekstra fram til de er helt våkne og kan reise hjem.