Informasjon til veterinær

Informasjon til veterinær 1

CT er en avansert røntgenundersøkelse som lager to- eller tredimensjonale bilder av kroppen.

CT kan brukes til å ta bilder av hodet, brystet og buken, i tillegg til knokkelstrukturer. Bildene kan bearbeides videre slik at man kan lage tredimensjonale bilder av blant annet hodet eller kompliserte benfrakturer. CT er også overlegent vanlig røntgen når man skal se etter små metastaser i lungene. For å få bedre visualisering av blodkar og blodgjennomstrømning gis det alltid kontrastvæske intravenøst i forbindelse med CT-undersøkelsen.

MR er overlegent CT når det gjelder visualisering av nervesystemet, dvs hjerne og ryggmarg, og for å undersøke muskulatur og sener. Man kan allikevel få mye informasjon ved å utføre en CT-undersøkelse. For å få bedre oversikt over ryggmargen anbefaler vi myelografi samtidig med CT-undersøkelsen. Myelografi gir økt risiko for komplikasjoner underveis og etterpå, da noen dyr kan få kramper av undersøkelsen. Dyr som får utført myelografi overvåkes alltid ekstra fram til de er helt våkne og kan reise hjem.

Det er lite risiko for komplikasjoner under og etter CT-undersøkelser. Vi anbefaler generelt en blodprøve til alle dyr som skal i anestesi, og da særlig til alle dyr over 7 år. Kontrastmiddelet som brukes under CT-undersøkelsen kan gi nyrepåkjenning, men da oftest hos dyr som allerede har nedsatt nyrefunksjon. Hvis man mistenker nedsatt nyrefunksjon, så anbefaler vi at det tas en blodprøve i forkant av CT-undersøkelsen.

For henvisning av en pasient til CT-undersøkelse ønsker vi at du fyller ut henvisningsskjemaet. Vi setter så opp en time til CT-scanning. Når avlesningsrapporten foreligger så sendes den til deg, og du tar videre kontakt med kunden. Hvis du har spørsmål knyttet til CT-rapporten så diskuterer vi selvfølgelig funn med deg og kan være behjelpelig med å legge en videre plan for pasienten.

Dersom du lurer på om en CT-scanning kan være aktuell diagnostikk for din pasient, så ta gjerne kontakt med oss!

Henvisningsskjema for bestilling av CT-scanning